Japan Rail Pass Algemene Voorwaarden - Japanspecialist

Japan Rail Pass Algemene Voorwaarden

Door aanschaf van de Japan Rail Pass, accepteert en erkent u de navolgende voorwaarden:

1 Bestelling, levering en verzilvering van de Japan Rail Pass

1.1 Bestelproces

 • U selecteert het nummer en type Japan Rail Pass
 • U vult de passagiersgegevens correct in, met namen en nationaliteit zoals deze in het paspoort van de reiziger zijn vermeld. U geeft de beoogde vertrekdatum naar Japan aan, en accepteert de voorwaarden om in aanmerking te komen voor gebruik van de Japan Rail Pass.
 • U bevestigt het afleveradres en, indien afwijkend, het factuuradres.
 • U controleert uw bestelling volledig.
 • Wanneer de ingevoerde gegevens correct zijn, klikt u op de knop "Ga door naar betaling" om door te gaan naar de interface van de betalingsprovider.
 • Na een succesvolle betalingsverwerking ontvangt u een bevestiging van de aankoop via email.

1.2 Gegevens dienstverlener
Naam dienstverlener: Travel Plaza Netherlands B.V. (“Japanspecialist”)
Vestigingsplaats: TOO Amsterdam Millennium Tower Radarweg 29A/B, 12e verdieping, Kantoor 1209, 1043 Amsterdam, Nederland
​​​​​​​Bedrijfsregistratienummer: 33249941
​​​​​​​email: jrp@japanspecialist.com

1.3 Betaling
Voor de verwerking van uw betalingen maakt Japanspecialist gebruik van Stripe. Om Stripe in staat te stellen uw betalingen te verifiëren en te verwerken, is het noodzakelijk om bepaalde persoonlijke informatie aan Stripe te verstrekken (inclusief uw naam, financiële gegevens, factuuradres en telefoonnummer). Meer details hierover vindt u via https://stripe.com/payment-terms/legal

Wanneer u een aankoop doet, worden betalingen met creditcard of bankpas met behulp van een beveiligde link direct verwerkt via Stripe. Kaartgegevens worden door Japanspecialist niet bijgehouden.

Stripe gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het verwerken van betalingen en altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Tijdens het bestelproces worden alle relevante kostprijzen aan u getoond. Tenzij anders vermeld, zijn alle belastingen en heffingen die in verband met het gebruik van debet- of creditcards aan Japanspecialist worden opgelegd in de getoonde kostprijzen inbegrepen. Het is mogelijk dat uw kaartverstrekker extra kosten in rekening brengt voor het gebruik van uw debet- of creditcards. Dergelijke kosten zijn niet in de getoonde kostprijzen inbegrepen en komen voor uw rekening.

Betaling kan worden verricht met een IDEAL, bankoverschrijving of creditcard, zoals uitgelegd tijdens het bestelproces. In alle gevallen beschouwt Japanspecialist de betaling als een bevestiging dat u de persoon bent die bevoegd is om die creditcard of betaalpas te gebruiken en dat u ouder bent dan 18 jaar.

Nadat de betaling is voltooid, ontvangt u een bevestiging per email.

1.4 Exchange Order
Zodra uw betaling is bevestigd, geeft Japanspecialist een voucher uit, een "Exchange Order" genaamd, die u in Japan zal moeten inwisselen voor een Japan Rail Pass. Inwisselen kan op de locaties die zijn weergegeven op https://japanrailpass.net/en/exchange.html

Houdt u er rekening mee dat de Exchange Order een papieren voucher is die u naar Japan zal moeten brengen. U ontvangt van dit document geen digitale kopie. Uitsluitend op vertoon van de originele papieren voucher zal u in Japan uw Japan Rail Pass kunnen ophalen.

Ingeval van levering binnen de EU of het Verenigd Koninkrijk bedraagt de verzendtijd van de Exchange Order gebruikelijk een (1) tot drie (3) werkdagen na aankoop. De levertijd naar andere wereldwijde locaties kan variëren.

Onze werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (CET). Tijdens vakantieperiodes kan de levering langer duren. Houd er rekening mee dat als u uw Japan Rail Pass in het weekend boekt, wij uw bestelling op de eerstvolgende beschikbare werkdag verwerken.

1.5 Levering
Japanspecialist is gecontracteerd met UPS services voor veilige en snelle levering. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u van ons een email met uw unieke trackingnummer. U kunt op elk moment de voortgang van de zending volgen.

De verzendkosten zijn voor rekening van de klant zoals aangegeven op de website op het moment van aankoop.

Indien u een last-minute bestelling wilt plaatsen, bijvoorbeeld omdat u binnen enkele dagen naar Japan zal vetrekken, verzoeken wij u een email naar jrp@japanspecialist.com. Na ontvangst van uw email zullen wij contact met u opnemen om u te bekijken welke opties er zijn om de Exchange Order op korte termijn bij u te laten bezorgen. In geval van een last-minute bestelling kan het voorkomen dat de verzendkosten hoger zijn dan gebruikelijk.

1.6 Inwisselen van de Japan Rail Pass
De Exchange Order is geen vervoersbewijs. Pas wanneer u de Exchange Order heeft ingeruild voor een Japan Rail Pass heeft u het recht om te reizen.

De Exchange Order dient binnen drie (3) maanden na datum van uitgifte daarvan in Japan te worden ingewisseld voor een Japan Rail Pass.

In het menu "Japan Rail Pass" en "Veelgestelde vragen" verstrekt Japanspecialist alle beschikbare informatie met betrekking tot het gebruik van de Japan Rail Pass. Deze informatie is van belang voor het beoogde gebruik van de Japan Rail Pass. Japanspecialist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen, kosten of aanspraken die voortkomen uit het niet in acht nemen of van de informatie en/of oneigenlijke uitleg daarvan.

U dient te controleren of de naam op de Exchange Order overeenkomt met de naam op het paspoort van de reiziger. Indien de naam afwijkt, kan Japan Railways Group weigeren de Exchange Order in te wisselen voor een Japan Rail Pass. Japanspecialist is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist ingevoerde gegevens.

2 De voorwaarden voor het gebruik van de Japan Rail Pass

 • De Exchange Order en de Japan Rail Pass zijn niet overdraagbaar.
 • De houder van de Japan Rail Pass moet zijn paspoort gedurende de gehele reis bij zich houden en op verzoek overleggen.
 • Een Exchange Order die al is ingewisseld voor een Japan Rail Pass kan niet worden gerestitueerd.
 • De Japan Rail Pass kan niet geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald vanwege treinvertragingen of annuleringen van vluchten.
 • Bij verlies of diefstal van uw Exchange Order kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie.
 • Een door u aangeschafte tweede klas (Standaard) Japan Rail Pass kan desgewenst worden omgezet in een eerste klas (Groen) Japan Rail Pass door betaling van een toeslag bij een van Japan Rail Pass locaties genoemd in artikel 1.4 van deze voorwaarden.
 • Indien u een eerste klas (Groen) Japan Rail Pass heeft aangeschaft en gebruik wenst te maken van een bed in het slaapcompartiment, dient u eveneens een toeslag te betalen.
 • Indien u gebruik maakt van de tweede klas (Standaard) zitplaatsen, terwijl u een 1e klas (Groene) Japan Rail Pass heeft aangeschaft, kunt u geen aanspraak maken op restitutie van het prijsverschil.

3 Annulering, wijziging en klachten
Vanwege de snelheid van de transactie is het niet mogelijk om de betaling stop te zetten nadat de aankoop is voltooid.

Bestelling wijzigen / annuleren
Annulering van de bestelling en restitutie van de aankoopsom is uitsluitend mogelijk wanneer de Exchange Order nog niet is ingewisseld. De administratiekosten, ter hoogte van 15% van de aankoopsom van de Japan Rail Pass, worden niet gerestitueerd. Om voor restitutie in aanmerking te komen, dient u de Exchange Order ongeldig te maken door hier goed zichtbaar en met een blauwe pen het woord "VOID" op te schrijven en een scan of foto van de gemarkeerde Exchange Order te emailen naar jrp@japanspecialist.com. Zodra we uw restitutieverzoek plus foto per email hebben ontvangen, kunnen we binnen 7 werkdagen overgaan tot terugbetaling op de kaart die voor de aankoop van de Japan Rail Pass is gebruikt.

Wanneer uw reisdata veranderen, en u daardoor niet meer in staat bent om de Exchange Order binnen de in artikel 1.6 genoemde termijn van drie (3) maanden in Japan in te wisselen, kan per email om vervanging van de Exchange Order worden verzocht. Om voor vervanging in aanmerking te komen, dient u de Exchange Order in kwestie ongeldig te maken door deze met blauwe pen te markeren met het woord “VOID”. Het verzoek om vervanging, een foto van het gemarkeerde document en opgave van de nieuwe reisdata dienen per email te worden verzonden naar jrp@japanspecialist.com. Ingeval van vervanging van de Exchange Order worden extra administratiekosten ter hoogte van 25 EUR per bestelling in rekening gebracht. Daarnaast zullen kosten worden gemaakt voor het bezorgen van de nieuwe Japan Rail Pass(es). Levering van vervangende Japan rail Pass(es) vindt plaats op dezelfde manier als bij uw oorspronkelijke bestelling.

Aanpassing van de tenaamstelling van de Exchange Order is uitsluitend mogelijk wanneer de Exchange Order nog niet is ingewisseld. Indien u de tenaamstelling wenst aan te passen, dient u de Exchange Order in kwestie ongeldig te maken door deze met blauwe pen te markeren met het woord “VOID”. Het verzoek om aanpassing, een foto van het gemarkeerde document en opgave van de te vermelden naam (of namen) dienen per email te worden verzonden naar jrp@japanspecialist.com. Ingeval van aanpassing van de tenaamstelling van de Exchange Order worden extra administratiekosten ter hoogte van 25 EUR per bestelling in rekening gebracht. Daarnaast zullen kosten worden gemaakt voor het bezorgen van de nieuwe Japan Rail Pass(es). Levering van vervangende Japan rail Pass(es) vindt plaats op dezelfde manier als bij uw oorspronkelijke bestelling. Houd er rekening mee dat de tenaamstelling op de Exchange Order gelijk dient te zijn aan de vermelding in het paspoort van de relevante reiziger. Indien de tenaamstelling afwijkt, zal de Exchange Order in Japan niet kunnen worden ingewisseld voor en Japan rail Pass.

Eventuele klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te aan Japanspecialist te worden gemeld via jrp@japanspecialist.com onder vermelding van het referentienummer van de bestelling in kwestie dat te vinden is op de email-bevestiging van de bestelling, de Exchange Order en/of de factuur van Japanspecialist.

4 Verwerking van door de klant verstrekte gegevens
De bescherming van uw persoonsgegevens is van het grootste belang voor Japanspecialist en haar partners. Het verzamelen en verwerken van persoonlijk identificeerbare gegevens die nodig zijn tijdens het gebruik van onze website, voldoet aan de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. Raadpleeg het gedeelte Privacyverklaring voor meer informatie.

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geven deze niet door aan derden, tenzij dit essentieel is voor de uitvoering van het contract (bijv. postkantoor, koeriersdienst). Ook onze medewerkers, partners en dienstverleners zijn tot geheimhouding verplicht.

De voorwaarden op deze pagina zijn in overeenstemming met de passagiersvervoervoorschriften en Japanse wetgeving van de Japan Railways Group.

5 Aansprakelijkheid
Voor zover wettelijk toegestaan en zonder afbreuk te doen aan eventuele dwingende rechten en beperkingen die zijn opgelegd door het recht van het land van uw verblijf, aanvaardt Japanspecialist geen aansprakelijkheid in verband met het navolgende:

 • Enige onderbreking van de website van Japanspecialist als gevolg van omstandigheden die buiten onze macht liggen
 • Schade of verlies ten gevolge van handelen of nalaten van Japan Railways Group, waaronder maar niet beperkt tot vertragingen en andere verstoringen van het treinverkeer in Japan
 • Alle overige vormen van schade of verlies die het gevolg zijn van een andere oorzaak dan een tekortkoming in de nakoming door Japanspecialist, waaronder maar niet beperkt tot, schade of verlies veroorzaakt door onjuist of onrechtmatig gebruik van de Japan Rail Pass.

Aansprakelijkheid voor gevolgschade is in ieder geval uitgesloten, tenzij deze schade aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Japanspecialist.

6 Toepasselijk recht en geschillen
De rechtsverhouding tussen u en Japanspecialist, waaronder de inhoud van deze voorwaarden, wordt beheerst door, uitgelegd en afgedwongen in overeenstemming met Nederlands recht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980. Deze rechtskeuze doet geen afbreuk aan eventuele specifieke wettelijke consumentenrechten die u mogelijk heeft op grond van het recht van uw land van verblijf.

In geval van een geschil tussen partijen hebt u het recht om een gerechtelijke procedure tegen ons aanhangig te maken voor de bevoegde rechter te Amsterdam, of voor de bevoegde rechter van uw land van verblijf. Het voornoemde recht doet geen afbreuk aan eventuele specifieke wettelijke consumentenrechten die u mogelijk heeft op grond van het recht van uw land van verblijf.